எள்ளி நகையாடு

Print Friendly, PDF & Email

எங்கும் எதிலும் தமிழே பேசு
பிறமொழியனைத்தும் வெறும் தூசு
எத்தனை ஆயிரம் தந்தாலும் காசு
எள்ளி நகையாடி எதிரில் வீசு

-ப.கமலக்கண்ணன்

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.