குழந்தைப் பாடல்களில் தமிழியக் கருத்துகள் – முனைவர் சி.அங்கயற்கண்ணி

Print Friendly, PDF & Email

 

குழந்தைப் பாடல்களில் தமிழியக் கருத்துகள்

முனைவர் சி.அங்கயற்கண்ணி

இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் தமிழ்த்துறை

சிக்கய்ய நாய்க்கர் கல்லூரி

ஈரோடு.

குழந்தை இலக்கியம் இருபதாம் நூற்றாண்டு சிறப்பாக வரைத் தொடங்கியது. குழந்தை இலக்கியம் என்பது தமிழ் இலக்கியத்திற்குப் புது வரவு என்றால் அது மிகையாகாது. குழந்தை இலக்கியத்தில் பாடல்கள், கதைகள், கதைப் பாடல்கள் என்று பல்வேறு கூறுகள் இருந்தாலும் பாடல்கள் என்பது குழந்தைகளை ஈர்க்கும் ஊடகமாக செயல்படுகிறது. அத்தகைய பாடல்களில் நுவலும் பொருள்கள் எளிய நடையில் பழகு தமிழில் எடுத்துக் கூறப்படுமேயானால் அது சிறப்பாகும்.

தமிழ்நாடு

மாந்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் மொழியும், நாடம் இரு கண்களென்பர் கவிஞர். நாட்டுப் பற்றும், மொழிப் பற்றும் இல்லாதவர் நடைபினமென்பர். எனவே குழந்தைகள் தங்கள் இளம்பருவம் தொட்டே பிறந்த நாட்டின் மீது பற்றும் அன்பும் கொண்டவர்களாக விளங்குதல் வேண்டும். மேலும் சமுதாயச் சிற்பிகளான கவிஞர்கள் இளம் நெஞ்சில் மொழிப்பற்றினை, நாட்டின் மீது மதிப்பினை ஏற்படுத்த தனிக் கவனம் அவசியம்.

நீர் வளமும் நில வளமும் நிலவிய நன்னாடு

        ஏர் வளத்தின் பேர் வளத்தால் ஏற்றமுள்ள நாடு

வாழை பலா மா மரங்கள் வளமிகுந்த நாடு

                       தாழை பனை தென்னை இவை தழைத்துயர்ந்த நாடு

                இயற்கை வளமும், செல்வமும் மிக்க தமிழ்நாடு, தனக்கெனத் தனித்துவம் நிறைந்தது.

                “ஆற்று வளம் பெற்றிருக்கும்

   ஆ ரனங்கே

                   சோற்று வளம் பெற்றிருக்கும்

   திருவே”

“ஆற்று வளத்தாலே

                      ஆழி வளத்தாலே – செல்வம்

               ஆர்ந்த தமிழ்நாடு – பண்பு

    தேர்ந்த தமிழ்நாடு.” 

                நமது நாடு குறித்த இந்தப் பாடலின் பொருள்களை நன்குணர்ந்த குழந்தைகள் தான் பிறந்த நாட்டின் வளம் மற்றும் பெருமைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து தங்கள் நலம் பேணும் ஆக்கச் சிந்தனைகள் பெற்றவர்களாக வளர்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும்.

 “கிழக்கே பெரிய கடல்

  நீலம் நிறைந்த கடல்

  மேற்கே பெரிய மலை

          நீண்ட தொடர்ச்சி மலை 

                தாய்நாட்டின் எல்லையை இசைக் கலந்து பாடல் வரிகளின் மூலம் குழந்தைகளுக்கு வழங்குவது ஏற்றதாகும். இத்தகைய பற்றுமிகுந்த பாடல்களில் மூலம் நாட்டை தாயாய் போற்றும் இயல்பு தங்கள் நெஞ்சங்களில் உருவாக்கி மகிழ்வர் குழந்தைகள்.

தமிழ் மொழி

நமது தமிழ்மொழிக் கென்று இரண்டாயிரம் நூற்றாண்டு வரலாறு உண்டு. பல்வேறு வளமான இலக்கணங்களையும், இலக்கியங்களையும் பெற்றுத் திகழ்கிறது.

உலகச் செம்மொழிகளில் ஒன்றாக மதித்துப் போற்றப்படும் பெருமை உடையது. தாய்மொழி மீது பற்றுக் கொண்ட கவிஞர்கள் அத்தகைய உணர்வினைக் குழந்தைகளும் பெற வேண்டும் என்று விருப்பம் கொண்டு எண்ணற்றப் பாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர்.

மொழி என்பது மக்கள் படைத்துக் காக்கும் அரியதொரு கலை. மொழியே மக்களின் அறிவை வளர்த்து உயர்த்தும் அரிய பண்பைப் பெற்றுள்ளது. எனவே தான் கவிஞர்கள் தமது பாடல்களில் அதன் சீரையும் சிறப்பையும் போற்றியுள்ளனா.

       சேர சோழ பாண்டியரெல்லாம்

  ஆர வளர்த்த ஆயே வாழ்க!”

எண்ணும்ளர்ந்த உயரம்

               இசைத்த தெங்கள் தமிழ்மொழி

                 வண்ணச் சிலம்பின் கதையினை

                 வகுத்துச் சொல்லும் திருமொழி

                சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களால் மிகப் பெருமையுடன் போற்றப்பட்ட மொழி என்றும் தமிழுக்கும், தமிழ் மக்களுக்கும் இடையே உறவை விளக்குவதாகவும், புலப்படுத்துவதாகவும் அமைந்துள்ளது.

ஒரு மொழியை எந்தளவுக்கு எளிதாகக் கற்றுக் கொள்ள, எளிதில் எழுத முடிகிறதோ அந்த மொழி தான் வளாச்சி அடையும்.

        “அன்னை சொல்லித் தந்தமொழி

  அன்பொழுகப் பேசும் மொழி

    அன்னை தந்தை அத்தை மாமி

                    அருமைக் கதைகள் சொன்ன மொழி 

                 இளம் நெஞ்சில் வீரத்தையும், கதைகளின் மூலம் அன்பையும் ஊட்டிய மொழி. குழந்தைகள் பெற வேண்டிய கல்விகளுள் தலைமையானது தாய்மொழிக் கல்வியாகும். அது நமது வழி விழச் சொத்து. இயற்கையாக நமக்கு வாய்த்தச் சொத்தாகும்.

     “நூலைப்படிசங்கத் தமிழ்

  நூலைப்படிமுறைப்படி

                                                                            நூலைப்படி

             காலையிற்படி கடும் பகல்படி

                    மாலை இரவு பொருள் படும்படி

                நூல்களை எப்படி படிக்க வேண்டும். படிக்க வேண்டிய நூல்கள் எவையெவை என்பதையும் இந்தப் பாடலில் பாவேந்தர் எடுத்துரைக்கிறார்.

அழகாகச் சொல்வது கவிதைக்கு அழகு என்பர். இது இன்றியமையாதப் பண்பும் ஆகும். பாடல்களைக் கற்றுக் கொடுக்கும் போது நல்ல தமிழ்ச் சொற்களைக் குழந்தைகளுக்கு எடுத்துக் கூறி சில அருஞ்சொற்களைக் அறிந்து கொள்ள உதவ வேண்டும். இத்தகைய பண்பு அரிய இலக்கியச் சொற்களை அறிமுகப்படுத்த உதவும்.

பாவேந்தர் தமிழ் மீதும் தமிழர் மீதும் நாட்டின் மீதும் எல்லை அன்பு கொண்டதனால் உண்டு மகிழ்வர் தமிழர் என்று நினைத்து முக்கனிகளாய் பாடல்கள் புனைந்துள்ளார்.

தமிழ் பேசு, தமிழிலே பாடுநீ

      தமிழினில் பாடியே ஆடுஎன்று  

குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்.

குழந்தை இலக்கியம் என்பது எவ்வகையிலும் எதார்த்த நிலையில் இருந்துவிடக் கூடாது என்பார். ருசிய அறிஞர் பாடல்களாகவும், செய்யுள்களாகவும் மனப்பாடம் செய்ய ஏற்ற வகையில் இயற்றப்பட்ட குழந்தை இலக்கியம் 19-ம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தான் உரைநடை வடிவம் பெற்றது. ஆனால் நாளடைவில் பல்வேறு கூறுகளாக வளர்ந்து மிகப் பெரும் இலக்கிய வகையாக உருவாகிவிட்டது. குழந்தைப் பாடல்கள் என்பது அவர்களின் மனதை ஈர்த்து, அறிவைப் புகட்டி மொழி, இன உணர்வை ஊட்டுவதாக இருந்தால் நல்லது.

துணை நூல்கள் :

  1. புலவர் இல.மா.தமிழ நாவன், பாவேந்தரும் பூந்தளிர்களும்;
  2. தே.ப.பெருமாள், சிறுவர் அமுது
  3. பூவண்ணன், பாட்டத் தோட்டம்;
  4. பாவேந்தர். இளைஞர் இலக்கியம்
  5. அழ.வள்ளியப்பா, மலரும் உள்ளம்.

—–

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.