சாதிக்கொரு கட்சி

Print Friendly, PDF & Email
நான்காயிரம் சாதி 
நான்காயிரம் கட்சி 
நான்காயிரம் தொகுதி 
நான்காயிரம் உறுப்பினர் 
நல்லாதானே இருக்கு 
 
                         –  சூளை .முருகானந்தம் 
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

One thought

  1. SAATHI VEARI MEENTUM THALI THUUKUTHU.
    PARAMPARI TAMILAN SAATHINERTHAN ATHIGA SAATHIVEARIANGALA ULLANAR.
    TELEGU,KANNADA VAMSAVALI TAMILAR SAATHIVEARI KURIVAGA ULLANAR.
    THEREFORE: TAMILNAATAI TAMILAN AALAMUTIAVILLAI.

Comments are closed.