திராவிடச் சீற்றம்

Print Friendly, PDF & Email

திராவிடச் சீற்றம்

குனிந்து கிடந்த

தமிழினத்திற்குப்

புத்துயிர் புகட்டிய

முதுகெலும்பு நீயானாய் !

 

இறுகிப் போன

தமிழனின் உணர்வுக்கு

உருகி ஓடும்

உணர்வின் நாளமானாய் !

 

சாத்திரம் பேசும்

அய்ந்தாம் படைக்கு

சமத்துவம் புகட்டும்

சண்டமாருதம் ஆனாய் !

 

பொய்களைப் பேசி

போலிகளாய்த் திரியும்

பரிதாப உயிர்களுக்கு

பண்பைப் புகட்டும்

பகுத்தறிவு விளக்காணாய் !

 

இன உணர்வின் பிறப்பே

இன்பத் தமிழின் சிறப்பே

வாழிய உனது புகழ் !

                                              –   முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்

 

 

 

 

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.