நிகழ்வு -8-12-2012

Print Friendly, PDF & Email
காலை 10.00.மணி
தொடக்கவிழா
11.00 மணி
முதல் அமர்வு ,தலைமை -முனைவர் .ப .சிந்தாமணி
 12.00 மணி
இரண்டாம் அமர்வு ,தலைமை -முனைவர் .மலர்விழி
மதியம் 2.00மணி
மூன்றாம் அமர்வு ,தலைமை -பேரா .இரா .கலைவாணி
மாலை 04.00மணி
                                                                                      – திரு .நாமக்கல் நாதன்
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.