நூல் அறிமுகம் – 03

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

திராவிட இயக்க மறுமலர்ச்சிச் சிந்தனைகள்

முனைவர் அ.குருமூர்த்தி

காவ்யா
16, இரண்டாவது குறுக்கு வீதி
கோடம்பாக்கம் சென்னை – 600024.

நாட்டில் இனவேறுபாடும், மத வேறுபாடும் மேலோங்கி வளர்ந்து வரும் இந்நாளில் திராவிடம் குறித்த விழிப்புணர்வு அந்த இயக்கம் ஆற்றிய நூற்றாண்டு சாதனைகளைத் தமிழ் உலகுக்கு எடுத்துச் செல்லும், சொல்லும் அரும்பெரும் பணியை இளைஞர்கள் ஆற்ற வேண்டியது மிகவும் அத்தியாவசியம்.
🖋️ தந்தை பெரியாரின் எழுத்துக்களை மட்டுமெ முதன்மை ஆதாரமாகக் கொண்டு இந்நூலை உருவாக்கியிருக்கிறார் மாணவர் அ.குருமூர்த்தி
🖋️ பார்ப்பணியத்தைப் பெரியார் எதிர்ப்பதால் தான் இணைய சமுதாயம் பெரியாரின் எழுத்துக்களைத் தேடித் தேடி வாசிக்கிறது.
🌳 திராவிட இயக்கம் – சமூக மறுமலர்ச்சியின் பின்புலம்
🌳 மொழி, கலை, இலக்கியம் குறித்த சிந்தனைகள்
🌳 பெரியாரின் சமூகவியல் கோட்பாடுகள்
🌳 சமுதாய மறுமலாச்சி சிந்தகைள் வழி வெளிப்படும் தீர்வுகள்
நான்கு தலைப்புகளின் நூறாண்டு இயக்கப் பணிகளையும், சாதனைகளையும் விவரிக்கிறார்.! வாழ்த்துக்கள்…

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.