பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா – 17.12.2015

Print Friendly, PDF & Email
தமிழ்த்துறை இணைப்பேராசிரியர் முனைவர்சி.அங்கயற்கண்ணி
தமிழ்த்துறை உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் அர.ஜோதிமணி
பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா
பொருளியல் துறை உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் மா. சிவக்குமார்..
தமிழ்த்துறைத் தலைவர் மற்றும் இணைப் பேராசிரியர் முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்.
தமிழ்த்துறை உதவிப்பேராசிரியர் பேரா.க.இராக்கு.
தமிழ்த்துறை மாணவி கோகிலா.
தமிழ்த்துறை மாணவி அகிலா

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.