மொழித்திறன் பயிலரங்கம் – 25.07.2013

Print Friendly, PDF & Email
தமிழறிஞர். முதுமுனைவர் புலவர்இரா.இளங்குமரனார்
தமிழறிஞர். முதுமுனைவர் புலவர் இரா.இளங்குமரனார் மற்றும் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்
கலந்து கொண்ட மாணவிகள்
தமிழறிஞர். முதுமுனைவர் புலவர்இரா.இளங்குமரனார்
தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியர்கள்
தமிழ்த்துறை இணைப் பேராசிரியர் முனைவர் சி.அங்கயற்கண்ணி
கலந்து கொண்ட மாணவர்கள்
கலந்து கொண்ட மாணவிகள்
கலந்து கொண்ட மாணவர்கள்
கலந்து கொண்ட தமிழ் ஆர்வலர்கள்
கலந்து கொண்ட தமிழ் ஆர்வலர்கள்
தமிழறிஞர். முதுமுனைவர் புலவர்இரா.இளங்குமரனார்
தமிழறிஞர். முதுமுனைவர் புலவர்இரா.இளங்குமரனார்
உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.