10.01.2015 – “செவ்வியல் இலக்கியங்களில் புலப்படும் அழகியல் பரிமாணங்கள்” தேசிய கருத்தரங்கம் நிகழ்வுகளில் நிறைவு விழா

Print Friendly, PDF & Email

10.01.2015 – “செவ்வியல் இலக்கியங்களில் புலப்படும் அழகியல் பரிமாணங்கள்” தேசிய கருத்தரங்கம் நிகழ்வுகளில் நிறைவு விழா

10930933_413759505438542_1690433863217406423_n10924714_413759602105199_1988629667033797753_n10915202_413759822105177_4174605938426721420_n10915202_413759485438544_2937037190020012012_n10868081_413759705438522_6654877201186368970_n10646689_413759945438498_8813608546957581948_n10620663_413760052105154_8876014049449963475_n10603342_413759735438519_4078226388634657253_n10414559_413759615438531_4771338138164233937_n10157352_413759865438506_9195639956421853976_n15922_413760225438470_7253402634943109188_n10933693_413760028771823_2562089473126401982_n

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....