பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம் – அறிவிப்பு மடல்

Print Friendly, PDF & Email
சிக்கய்ய நாய்க்கர் கல்லூரித் தமிழ்த்துறை – பொன்விழா ஆண்டு
பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்
அறிவிப்பு மடல்
ISBN எண்ணுடன் கருத்தரங்க நாளன்று வெளியிடப்படும்
பேராசிரியர்கள் -ரூ.400/-
ஆய்வாளர்கள் – ரூ.300/-
வெளிநாட்டுக் கட்டுரையாளர்கள் – $ 15
பங்கேற்பு ரூ.150/-
கட்டுரை அனுப்ப இறுதிநாள்  – 20.11.2019

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

Leave a Reply

Your email address will not be published.