திராவிடச் சீற்றம்

திராவிடச் சீற்றம்

குனிந்து கிடந்த

தமிழினத்திற்குப்

புத்துயிர் புகட்டிய

முதுகெலும்பு நீயானாய் !

 

இறுகிப் போன

தமிழனின் உணர்வுக்கு

உருகி ஓடும்

உணர்வின் நாளமானாய் !

 

சாத்திரம் பேசும்

அய்ந்தாம் படைக்கு

சமத்துவம் புகட்டும்

சண்டமாருதம் ஆனாய் !

 

பொய்களைப் பேசி

போலிகளாய்த் திரியும்

பரிதாப உயிர்களுக்கு

பண்பைப் புகட்டும்

பகுத்தறிவு விளக்காணாய் !

 

இன உணர்வின் பிறப்பே

இன்பத் தமிழின் சிறப்பே

வாழிய உனது புகழ் !

                                              –   முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்

 

 

 

 

 

 

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

புதுமை வாழ்த்து

                                                            புதுமை வாழ்த்து

பெண்ணே !
உதடுகளில் வண்ணம்
தீட்டுவதை விடுத்து
உலக அசைவுகளை
உற்று நோக்கு !

உனது விழிகளுக்குக்
கறுப்பு மை வேண்டாம்
கன்னித் தமிழின்
வீரம் வேண்டும் !

உனது கூந்தலில்
பூக்களைச் சூடுவதை விட
மூளைக்குள்
புறநானூற்று வரிகளைப் புகட்டு !

முறமெடுத்து புலி விரட்டிய
புறப்பாட்டின் வடிவமே !

நெஞ்சை அள்ளும்
புதுக்கவிதைப் புத்தகமே !

இதுவரையில் – நீ
வரவேற்பு அறையில்
பொம்மையாகி உருகியது போதும்
வன்முறையின் இடுப்பொடித்து
வல்லூறுகளை அடுப்பெரித்து
உன்னை – இனியாவது
வரலாற்று வரிகளுக்குச் சொந்தமாக்கு !

                        – முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

பகுத்தறிவு சூடி

அச்சம் தவிர்
அரசியல் அறிந்து கொள்
இதிகாசம் விரட்டு
இலக்கியம் பயில்
இசையில் நாட்டம்
உள்ளத்தில் உறுதி
கற்று நட

சடங்கு சங்கடம்

சாதி அழித்திடு
தமிழில் பேசு
தமிழசை ஓது
தீண்டாமை தீது
மதம் நோய்

பெண்ணுரிமை பெருமை…

      – முனைவர் ப.கமலக்கண்ணன்

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....

பெரியார்

கறுப்பு மலரை க்
கண்டதில்லை என்று
கவலை ப் பட்டேன்
உன்னை க் காணும் முன்பு

–  தெ .சுமதி

உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்.....